Praktijk – tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

Algemene informatie

Fysiotherapie wordt sinds 1 januari 2004 deels uit de basisverzekering en deels uit de aanvullende verzekering vergoed. Voor mensen van 18 jaar en ouder geldt dat fysiotherapie uit de aanvullende verzekering wordt vergoed. Voor kinderen onder de 18 en bij chronische indicaties gelden er andere regels.

Kinderen tot 18 jaar

De eerste 12 behandelingen per indicatie per jaar vanuit de basisverzekering, de rest uit de aanvullende verzekering. Voor kinderfysiotherapie geldt: de eerste 18 behandelingen per indicatie per jaar, de rest uit de aanvullende verzekering.

Chronische aandoeningen

De vergoeding van behandelingen van mensen met een chronische aandoening gebeurt vanaf de 21ste behandeling uit de basisverzekering. De eerste 20 komen uit de aanvullende verzekering. Voor de lijst met aandoeningen verwijzen wij u naar https://www.defysiotherapeut.com/aandoeningen-en-klachten.

Verzekering

Fysiotherapie wordt slechts beperkt, en alleen bij bepaalde indicaties, vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt de basisregel dat de eerste 9 behandelingen gedekt worden door de basisverzekering. Mocht het nodig zijn dan hebben ze daarna recht op nog 9 extra behandelingen. Zijn er meer behandelingen nodig dan worden deze niet vanzelfsprekend vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Er zijn ook bepaalde aandoeningen waarbij alle behandelingen worden vergoed.

Voor volwassenen geldt dat de meeste fysiotherapeutische behandelingen via de aanvullende verzekering vergoed worden, als daarin tenminste voldoende dekking is opgenomen.
Is dit niet het geval, dan komen de kosten voor uw eigen rekening.

Ook de vergoeding voor sommige chronische aandoeningen is beperkt. Het is dus goed mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening, maar dat deze helemaal niet of slechts gedeeltelijk wordt vergoed vanuit uw basisverzekering.

Twijfelt u over uw dekking voor de fysiotherapie dan bent u uiteraard welkom om contact op te nemen met ons.

Belangrijk

Wees dus zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar en een aanvullende polis. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.

Kijk voor meer informatie op: https://www.defysiotherapeut.com/goed-verzekerd of vraag advies bij uw fysiotherapeut.

Tarievenlijst niet-gecontracteerde fysiotherapie per 1 jan 2024

U betaalt deze prijzen uitsluitend indien wij geen contract hebben met uw verzekering, of indien u het aantal behandelingen waarop u volgens uw polis recht hebt overschreden heeft.

Screening, intake en onderzoek € 51,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 50,50
Fysiotherapeutische behandeling (zitting) € 43,50
Fysiotherapeutisch consult € 75,00
Groepsbehandeling 2 personen € 43,50
Groepsbehandeling 3 personen € 36,50
Groepsbehandeling 4 personen € 30,00
Manueel therapeutische behandeling € 55,00
Oedeemtherapie, Geriatriefysiotherapie of Kinderfysiotherapie € 55,00
Absentietarief (no show) voor alle bovenstaande prestaties € 28,00
Toeslag aan huis behandeling voor alle bovenstaande prestaties € 18,50
Toeslag behandeling in inrichting voor alle bovenstaande prestaties € 17,50

Fysiosport

Regelmatige lichaamsbeweging draagt bij aan uw gezondheid

Fysiosport is sporten onder begeleiding van onze fysiotherapeuten op basis van een maandelijks abonnement. Regelmatige lichaamsbeweging draagt bij aan uw gezondheid. Uw hart en bloedvaten blijven beter in conditie. Het verlaagt de bloeddruk en het cholesterolgehalte en er is minder kans op overgewicht.