Morbus de Quervain

Bij Morbus de Quervain (1) is er sprake van een irritatie of zwelling (peesontsteking) van de pezen en de peesschede van twee pezen aan de strekzijde van de duim. Deze aandoening komt frequent voor.

Deze twee pezen, van de m. extensor pollicis brevis en de m. abductor pollicis longus, passeren de pols in een klein tunneltje (peesschede) op weg naar de duim. De spieren van deze twee pezen bevinden zich in de onderarm. Het tunneltje zorgt ervoor dat de pezen tegen het bot worden gehouden. De wand van deze tunnel wordt gevormd door een soort slijmvlies, het tenosynovium genaamd, dat als een zacht glijkussen zorgt dat de pezen makkelijk heen en weer kunnen bewegen.
Wanneer het tenosynovium ontstoken raakt, verdikt de wand van de tunnel waardoor de pezen stroever in de tunnel heen en weer bewegen. De pezen gaan ter plaatse ook ontsteken, waardoor nog minder ruimte in de tunnel ontstaat.

De oorzaak van de aandoening is meestal overbelasting, doordat herhaaldelijk dezelfde beweging wordt uitgevoerd. Dit leidt tot een overreactie met als gevolg tenosynovitis. Ook kan het ontstaan na een direct trauma ter plaatse van de tunnel of na bv een polsfractuur. In principe kan iedereen deze aandoening krijgen. Vooral jonge moeders zijn vatbaar voor dit type peesontsteking. De zorg voor een kind leidt vaak tot ongemakkelijke houdingen van de hand. Daarnaast kunnen hormoonschommelingen, veroorzaakt door zwangerschap en borstvoeding een oorzaak zijn van de peeskoker-ontsteking.

Ook mensen met reuma en diabetes mellitus (suikerziekte) hebben meer kans op het ontwikkelen van deze aandoening van de ziekte van De Quervain.

De symptomen beginnen vaak met een doffe, branderige pijn aan duimzijde van de pols. Als de ontstekingsreactie verder toe neemt, blijft de pijn niet meer beperkt tot de pols, maar zal deze zich uitbreiden richting onderarm en duim. Bij bewegen van de duim neemt de pijn toe en is soms een ‘krakend’ geluid te horen. Door de toename van pijn wordt vaak krachtsverlies van de duim ervaren.

Uw handfysiotherapeut zal observeren en onderzoeken hoe u uw hand en pols functioneel gebruikt. De observatie zal uw dagelijkse activiteiten op werk en sport betreffen. De handfysiotherapeut zal proberen u te helpen met het vaststellen welke activiteiten of houdingen, die u uitvoert of gebruikt, aan het probleem kunnen bijdragen. U zult geïnstrueerd worden hoe u uw functioneren kan aanpassen om genezing te bevorderen en het risico op het probleem in de toekomst te verminderen.

Specifieke instructies zijn het vermijden van herhaalde bewegingen van de duim en/of de pols, van het buigen van de duim en het zo ver mogelijk bewegen van de hand in de richting van de pink. Ook moet u krachtige handbewegingen vermijden en andere bewegingen of activiteiten waardoor de pijn toeneemt.

Ook is het een optie om een spalk te dragen. De handtherapeut kan u een polsspalk geven om uw pols en duim in ruststand te zetten en om compressie tegen de pijn en zwelling te geven.

Oefeningen worden voorgeschreven om het bewegingsbereik te verbeteren en stijfheid te voorkomen. In het begin zijn de oefeningen beperkt om te voorkomen dat de aandoening erger wordt. Zodra de aandoening verbetert, zullen de oefeningen uitgebreider worden om weer kracht voor functioneel gebruik te krijgen, en ook om het actieve bewegingsbereik van de duim en pols te vergroten.

Als uw symptomen niet reageren op conservatieve zorg, zal uw handfysiotherapeut u doorverwijzen naar een arts, die zal vaststellen of u voor verder herstel medicatie, injecties of een operatie nodig heeft.

1. Morbus de Quervain

Bron :Isala ziekenhuis

Bij Vitaal zijn er 2 handtherapeuten aanwezig die u kunnen helpen met u hand en pols klachten. De handtherapeuten zijn aangesloten bij de NVHT (Nederlandse Vereniging voor Handtherapie)