De zenuwen vormen een belangrijk deel van de aansturing van uw hand en pols. Ook in dit deel van de hand en pols kunnen stoornissen onstaan. Symptomen hiervan zijn: tintelingen en gevoelloosheid, spierverslapping of spierverlamming of het slinken van de spieren (spieratrofie). Letsels aan de zenuwen kunnen verschillende oorzaken hebben.

Bron: https://www.ocon.nl/patienten/aandoeningen-en-behandelingen/carpaal-tunnel-syndroom

Oorzaken

Letsel van de zenuwen in hand en pols kunnen de volgende oorzaken hebben: beklemming, uitrekking, en doorsnijding. Met het gevolg klachten zoals spierverslapping en gevoelloosheid in het lichaamsdeel dat door de zenuw wordt voorzien. De schade hoeft niet blijvend te zijn. Zenuwen kunnen opnieuw uitgroeien en zich herstellen.

Behandeling

Soms is een behandeling niet nodig zoals bij een samengedrukte zenuw/beknelde zenuw. Een paar weken rust, al dan niet ondersteund met medicatie is dat al voldoende. Als een zenuw niet meer uit zichzelf kan herstellen kan een operatie nodig zijn. In beide gevallen kan handfysiotherapie een rol spelen bij de revalidatie en het herstel van de handfunctie. In welke mate het herstel optreedt, is afhankelijk van de ernst van het letsel aan de zenuw. Ook is de tijd die het herstel in beslag neemt ook afhankelijk van de aard en ernst van het zenuwletstel.