1 november 2018 – Vitaal en Cleijn Duin zijn per 1 november samen gegaan als één praktijk voor Fysiotherapie en Fysiosport onder de naam ‘Vitaal Fysiotherapie’ met nu 4 locaties:

1. Locatie GvP, Groen van Prinstererweg 61, Katwijk
2. Locatie Cleijn Duin, Cleijn Duinplein 16, Katwijk
3. Locatie De Krom, De Krom 57c, Katwijk
4. Locatie Noordwijk, Raadhuisstraat 8, Noordwijk

Vitaal en Cleijn Duin zijn samen een toonaangevende praktijk in de regio voor sportfysiotherapie, manuele therapie, kinderfysiotherapie, oedeemfysiotherapie, handtherapie, revalidatie, ouderen, hart- en longfysiotherapie, oncologie, dry needling, echografie, fascia therapie en fysiosport.

Verandert er iets voor u?
De naam van de praktijk wordt ‘Vitaal Fysiotherapie’ en het centrale telefoonnummer wordt 071 402 20 73. Verder zal voor u alles hetzelfde blijven.
De voor u bekende fysiotherapeuten blijven op hun vertrouwde plek.

Wij verwelkomen u graag op één van onze locaties!

Met vriendelijke groet,
Team Vitaal