Sensorische informatieverwerking  (SI), of zoals veel gezegd ‘prikkelverwerking’, is het opnemen, selecteren en verwerken van zintuiglijke informatie om te kunnen waarnemen, reageren, handelen en beleven.

Vanuit de SI kijken we naar 8 zintuigen. De exterosensoren; horen, voelen, ruiken, proeven, zien. De proprioceptoren; evenwicht en beweegzin. En last, but not least de interosensoren; organen/welbevinden.

Voor al deze zintuigen heb je een zogehete prikkeldrempel; de mate waarmee zintuiglijke informatie het brein bereikt en wat je hier vervolgens mee doet. Hierin speelt het ‘voorspellende brein’ een grote rol. Voorspelbaarheid van prikkels heeft veel invloed op hoe goed je op een prikkel kunt reageren of deze
kunt verwerken.

Mocht je bij een fysiotherapeut komen voor prikkerverwerking is er een zelfbeoordelingsvragenlijst, die de fysiotherapeut meegeeft. Hierin wordt beoordeeld in welk kwadrant van de prikkelverwerking je valt. Voor ieder zintuig kan dit anders zijn.
– Heb je een lage drempel (veel informatie komt binnen) en doe je hier weinig tegen, zul je
prikkelgevoeliger zijn dan anderen.
– Heb je een lage drempel en handel je tegen deze drempel in, dan val je in het kwadrant prikkelvermijder.
– Heb je een hoge drempel (minder informatie bereikt je brein) en doe je hier weinig mee, dan pas je bij het
kwadrant gebrekkige registratie.
– Is je drempel hoger en handel je hier tegenin, dan ben je een echte prikkelzoeker.

Over het algemeen is het verminderen van prikkels (zeker niet wegnemen!) of voorspelbaar maken van
prikkels bij mensen met een lage drempel voor een bepaald zintuig een manier om situaties dragelijker
te maken. Daarentegen is het onvoorspelbaar toevoegen van verschillende prikkels of intensiveren van prikkels een manier om mensen met een hoge drempel alerter te krijgen.

Om meer rust te creëren bij bewegen kan je de prikkel intenser maken (verzwaren, vertragen of verlengen) of juist minder intens maken.

Oefening:

Laat iemand een letter op je rug schrijven, waarbij 1x wat harder wordt gedrukt en 1x wat zachter:

Hoe ervaar je dit?

  • Is het spannend?
  • Wat is fijner: steviger of zachter tekenen?
  • Hoe lang bleef je de aanraking nog voelen?

Soms kan diepe druk oefeningen fijn zijn om rust te creëren, klik hierop voor een filmpje met ideeën voor dit soort oefeningen.