Het scaphoid is een van de acht handwortelbotje, deze bevinden zich in de basis van de hand aan pols.  Het scaphoid of scheepsbotje of scheepvormig beentje bevindt zich aan de duimzijde van de hand.

Bron: http://www.afdelinghandchirurgie.nl/aandoeningen/eerste-hulp/botbreuk-fractuur/gebroken-scaphoid-polsbotje/

Oorzaak

Een breuk in het scaphoid is meestal het resultaat van een blessure. Denk hierbij aan een val op een uitgestrekte hand en gestrekte pols. Het wordt veel gezien bij mensen die skaten, skeeleren, snowboarden of een contactsport beoefenen.

Polsklachten en verschijnselen

  • Pijn, als u op het kuiltje aan de onderkant van uw duim (anatomische snuifdoos) drukt.
  • Zwelling en pijn aan de duimzijde van de pols.
  • Toename van de klachten bij knijpbewegingen.

Onderzoek

Naar aanleiding van uw klachten en het trauma wordt er een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Bij de verdenking van een scaphoid fractuur wordt er een röntgenfoto gemaakt. Het kan hierbij voorkomen dat er, door de vorm van het botje geen breuk te zien is. De hand en pols wordt bij een verdenking van een fractuur toch geïmmobiliseerd door middel van gips. Het beeldvormend onderzoek wordt dan na 10 dagen herhaald waarbij de breuk dan wel zichtbaar is. Mochten er na 10 dagen geen afwijkingen te zien zijn maar er blijft twijfel over het wel of niet aanwezig zijn van een breuk dan wordt en een CT- scan gemaakt.

Behandeling

  • Niet-operatieve behandeling

Als er sprake is van een stabiele breuk zonder verplaatsing, kan de breuk behandeld worden met een (gips) spalk. Een breuk van het scaphoid heeft gemiddeld 6 weken nodig om te genezen. Bij een traag herstel kan het zijn de (gips)spalk 12 weken gedragen moet worden. Dit wordt bepaald door de behandelend arts. De mate van herstel wordt gevolgd door het maken van röntgenfoto’s en evt een MRI of een CT-scan.

  • Operatieve behandeling

Er kan ook gekozen worden voor een operatieve behandeling als: de breuk na 12 weken immobilisatie niet genezen is, als er sprak is van een instabiele breuk, als de botdelen zijn verplaatst of als de breuk in een verkeerd stand is genezen

Fysiotherapeutische behandeling

Na de operatie of immobilisatie periode wordt u verwezen naar een handtherapeut. Deze start de revalidatie, bestaand uit spalktherapie, actieve en passieve oefeningen en advies met betrekking tot het dagelijks leven, volgens een vast protocol. Bij een fractuur van het scaphoid is vaak sprake van een langdurige revalidatie die wel 3-4 maanden in beslag kan nemen.

Bron: https://www.ocon.nl/