De fysiotherapeuten van Vitaal hebben voor deze nieuwe patiëntengroep een behandelprotocol ontwikkeld. Dit protocol is tot stand gekomen in samenwerking met regionale en landelijke organisaties die zich bezig houden met longrevalidatie

Patiënten die besmet zijn geraakt met het nieuwe COVID 19 (corona) virus ontwikkelen soms klachten op verschillende gebieden. Men ervaart vaak klachten van fysieke en geestelijke/emotionele aard. Hierbij kan verminderd uithoudingsvermogen, verminderde spierkracht en moeite met plannen van dagelijkse handelingen optreden.

De behandeling van deze patiëntengroep is maatwerk, elke patiënt is anders met ieder z’n eigen problematiek. Samen met de patiënt stellen we een behandelprogramma op wat gericht is op deze individuele wensen en beperkingen. De behandeling bestaat vaak uit conditietraing, krachttraining en ademhalingsoefeningen.

Omdat het een nieuwe patiëntengroep betreft worden de behandelinzichten constant aangepast aan de meest recente informatie door middel van onderling overleg en input vanuit de beroepsgroep. Voor een optimale behandeling werken wij samen met verwijzers en andere disciplines zoals psychologen, diëtisten en ergotherapeuten.