Het Cubitaal tunnel syndroom (1) is een perifere neuropathie (gestoorde zenuwwerking/zenuw dysfunctie) van de ulnaire zenuw thv de elleboog. Naast het carpaal tunnel syndroom is het CuTS de meest voorkomende neuropathie in de arm. Men spreekt van CuTS wanneer de binnenste armzenuw is bekneld.

De binnenste armzenuw loopt van de oksel via de binnenkant van de elleboog (’telefoonbotje’) naar de pink. Ter hoogte van de elleboog loopt de elleboogzenuw door een soort tunnel. Dit noemen we de cubitaal tunnel. Bij het Cubitaal Tunnel Syndroom raakt de binnenste armzenuw bekneld in de cubitaal tunnel. Dit veroorzaakt pijn, tintelingen en een doof gevoel aan de binnenkant van de elleboog en aan de pinkzijde van de hand.

Elleboogfysiotherapie kan helpen bij type 1 (Mc Gowan en Dellon). Type 2 en 3 worden veelal operatief behandeld.

Fysiotherapie richt zich dan met name op educatie, het aanpassen van activiteiten, zenuw mobiliserende oefeningen en het dragen van een elleboogspalk. Ook dry needling (dit doen de fysiotherapeuten Bob, Johan en Ard) kan hierbij helpen.

1: Cubitaal tunnel syndroom

Bron: Isala