Chronische pijnrevalidatie

Bij een groot deel van de mensen met chronische pijn is nooit een aanwijsbare oorzaak voor de pijn gevonden. Patiënten met chronische pijn hebben meestal veel verschillende behandelaars bezocht zonder het gewenste resultaat. Hoewel er vaak geen oorzaak is aan te wijzen voor de pijn blijven ze hier dagelijks mee geconfronteerd worden, met allerlei beperkingen tot gevolg.

Uit onderzoek is gebleken dat een brede aanpak het meest effectief is. Dat houdt in dat de patiënt door meerdere disciplines (fysiotherapie, psychologie, etc) behandeld wordt. Deze zogenaamde multidisciplinaire aanpak geeft de meeste kans op succes. Het behandelen van de pijn is geen behandeldoel meer. Samen met de patiënt worden verschillende behandeldoelen gesteld die binnen een bepaalde periode behaald moeten zijn. Vitaal Fysiotherapie werkt voor deze patiëntengroep samen met de psycholoog.

Wat kan de fysiotherapeut voor u doen?

Omdat elke pijnklacht anders is, is er voor elke patiënt een individuele aanpak nodig. Voor alle patiënten geldt echter hetzelfde uitgangspunt: door langdurige pijnklachten is de patiënt langzamerhand steeds meer beperkt geraakt in zijn of haar functioneren met als gevolg dat klachten steeds eerder optreden. Hierdoor neemt het lichamelijk prestatievermogen steeds verder af. De fysiotherapeutische behandeling is er op gericht om deze neerwaartse spiraal te doorbreken.

De therapie bestaat uit onder andere een gericht oefenprogramma waarmee de grens waarbij de klachten optreden steeds een stukje opgeschoven wordt. Er wordt dus niets gedaan aan de oorzaak van de pijn maar wel aan de gevolgen daarvan op lichamelijk gebied. De bij Vitaal werkzame therapeute is verbonden met het netwerk Chronische Pijn. Dit netwerk heeft ten doel de behandeling voor de patiëntengroep zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. De kracht van dit netwerk schuilt in de nauwe samenwerking van anestesioloog, psycholoog, fysiotherapeut en huisarts. Deze werkwijze garandeert optimale patiëntenzorg.