10 april 2020 – Bij Vitaal zijn de longfysiotherapeuten (Ard, Karin en Madeline) bij elkaar gaan zitten om een behandelprotocol op te stellen voor de COVID-19 patiënt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest recente kennis over het virus aangevuld met de bestaande revalidatieprincipes. Mensen ervaren vaak ademhalingsproblemen en een achteruitgang in conditie, dit merkt men dan bij het uitvoeren van gewone dagelijkse dingen als traplopen of overeind komen uit een stoel. Deze patiënt heeft dan baat bij therapie gericht op het verbeteren van deze vitale functies. Deze therapie is deze week gestart bij Vitaal in nauwe samenspraak met de betrokken verwijzers en de beroepsgroep.