Schouderklachten

Schouderklachten komen relatief veel voor. Ongeveer 20 van de 1000 mensen die zich melden bij de huisarts komt voor een schouderklacht. De schouder is een van de meest gecompliceerde gewrichten van het menselijk lichaam. Omdat de schouder een vrij grote bewegingsmogelijkheid heeft vraagt dit veel van de omliggende structuren. Tijdens schouderbewegingen moet het sleutelbeen, schouderblad en de wervelkolom vrij kunnen meebewegen.

Dit houdt in dat een schouderklacht zelden alleen komt. Het vraagt van de therapeut daarom een ´bredere blik´, niet alleen de schouder wordt onderzocht maar ook de omliggende structuren worden in kaart gebracht. Dit om het succes van de behandeling te vergroten.

Soms heeft een schouderklacht een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld na een val of ten gevolge van een sportblessure. In veel gevallen is hier echter niet zo duidelijk hier de vinger op te leggen. Iemand kan al jarenlang wisselende klachten hebben die ineens in hevigheid toenemen. Het is dan belangrijk om op zoek te gaan naar de oorzaak, dat kan zijn spierzwakte, minder efficiënt bewegen of te weinig afwisseling in beweging.

De bij Vitaal werkzame fysiotherapeuten zijn speciaal geschoold in het behandelen van de schouder. Zij maken bij de behandeling gebruik van diverse test en meet apparatuur en specifieke behandelmethoden. Ook maken wij gebruik van echoapparatuur om de kwaliteit van de spieren, pezen en slijmbeurs in kaart te brengen

Wij werken nauw samen met sportverenigingen, huisartsen en specialisten. Daarnaast is er met collega´s onderling regelmatig overleg om casussen te bespreken of onderling af te stemmen omtrent behandeling. Deze expertisegroep deelt onderling kennis opgedaan in recent gevolgde scholing.

Veel voorkomende schouderklachten zijn het subacromiaal pijnsyndroom (saps), frozen shoulder, instabiliteit, artrose, spierscheuring (rotator cuff). De behandeling voor deze aandoeningen is maatwerk. Uiteraard maken we gebruik van protocollen maar aangezien elke patiënt anders is met zijn individuele hulpvraag werken wij altijd met een op de patiënt toegesneden behandelplan. Dit wordt voortdurend bijgesteld en geëvalueerd om de voortgang van de revalidatie in de gaten te houden.